Anderen zochten ook

Mantelzorg nieuws & nieuwsbrieven

Mantelzorg over de grens

België heeft de grens met Nederland gesloten in verband met het coronavirus. Alle niet-essentiële reizen van en naar België zijn verboden. Het verlenen van bijstand of zorg aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon, wordt door België gezien als een essentiële reden om te reizen. U mag dus voor mantelzorg de grens over.

Het is niet verplicht om schriftelijke documentatie te hebben die de reden van de reis rechtvaardigt, maar het wordt wel aangeraden. Wees creatief, kijk wat u aan documenten, facturen, correspondentie over behandelingen en medische zaken kunt achterhalen. Denk hierbij aan:

  • Indicaties voor thuiszorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding of persoonlijke begeleiding vanuit de Wmo, Wlz, Jeugdwet, zorgverzekering (de indicatie zelf, of bijvoorbeeld correspondentie of facturen hiervan).
  • Brief van een huisarts of specialist over de medische situatie van je naaste. Vaak kun je bijvoorbeeld verslagen van een bezoek aan een specialist via het digitale dossier van jouw naaste bij de arts of het ziekenhuis downloaden.
  • Bevestiging van inschrijving als mantelzorger bij het steunpunt mantelzorg in de woonplaats van je naaste.
  • Verklaring van het steunpunt mantelzorg dat je daar bekend bent als mantelzorger.
  • Bewijs van ontvangst van de jaarlijkse mantelzorgwaardering of het mantelzorgcompliment

Vanuit de Nederlandse zijde krijgen wij berichten dat u bij controle aan de Belgische grens moet aangeven naar wie u toegaat (naam + adres). Geef daarbij ook aan dat dit voor mantelzorg is. De Belgische politie controleert de adresgegevens. Zijn de gegevens correct, dan wordt u doorgelaten. In veel gevallen lijkt dit te werken, en zijn geen aanvullende papieren nodig.
 

Nieuws

Door het coronavirus komt er meer zorg op het bordje van de mantelzorger terecht. De thuiszorg belt af, de dagbesteding is gesloten en ook de huishoudelijke hulp komt niet meer. De landelijke belangenorganisatie MantelzorgNL werkt samen met het ministerie van VWS en de VNG aan een oplossing voor mantelzorgers in de thuissituatie die het niet meer redden. 

De Zorgladder Mantelzorg (hyperlink maken https://mantelzorg.nl/artikel/mantelzorgnl-werkt-aan-een-oplossing-voor-mantelzorger-die-het-niet-meer-redt) brengt de ernst van de situatie in beeld én wie er verantwoordelijk is voor hulp.

Mantelzorgers die vragen hebben over de Zorgladder Mantelzorg kunnen terecht bij de Mantelzorglijn, de landelijke hulplijn voor mantelzorgers. Bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer 030 760 60 55 (lokaal tarief). 

Nieuws vanuit Dementienetwerk West-Brabant
Het zijn bijzondere tijden waarin de mensen met dementie en hun naasten door de gevolgen van de coronapandemie extra getroffen worden. Zonder dagbesteding, trainingen, Alzheimer Cafés, lotgenotencontact en bezoekjes van vrijwilligers en zorgverleners is het voor deze mensen zwaar om met elkaar de dag door te komen. Als de partner met dementie al is opgenomen, is het bijzonder zwaar dat er geen bezoek meer mogelijk is. En niemand weet hoe lang we nog met deze maatregelen te maken hebben. Juist nu is de behoefte aan contact groot maar ook de behoefte om vragen te kunnen stellen met betrekking tot dementie. Daarom zijn er een aantal initiatieven voor mensen uit de hele regio.

  • Webpagina over Dementie & Corona: op de website van het Dementienetwerk West-Brabant is een speciale pagina ingericht over Dementie & Corona en veel gestelde vragen m.b.t. dementie en corona vindt je op Dementie veelgestelde vragen omtrent Corona.
  • Online Alzheimer Café: nu de fysieke Alzheimer Cafés niet meer door kunnen gaan, is er een online alternatief. Voor meer informatie of opgeven hiervoor kan via info@dementienetwerkwb.nl
  • Telefonische spreekuren: we beseffen dat we met deze online variant van de Cafés lang niet alle bezoekers van de fysieke Cafés zullen bereiken. Daarom houden de coördinatoren van de Alzheimer Cafés uit de verschillende gemeenten bereid een telefonisch spreekuur. Mensen met vragen om advies en informatie kunnen de coördinator van hun gemeente bellen. Zij bieden deze mensen een luisterend oor en beantwoorden vragen. Indien nodig kunnen zij de mensen door leiden naar andere professionals of andere websites en informatiebronnen.

Bekijk ook: www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-brabant#alzheimer-cafes

Nieuwsbrieven