Anderen zochten ook

Mantelzorg Nieuws & Nieuwsbrieven

Mantelzorg over de grens

Wij zijn deze week een paar keer gebeld door mantelzorgers die in België wonen en de grens over moeten.  De politie staat daar momenteel te controleren. Hieronder staan de stappen die u kunt nemen om de grens  goed over te kunnen.  1. De hulpbehoevende uit Essen kan bij zijn/haar huisarts in Essen een verklaring aanvragen dat hij/zij mantelzorg ontvangt van een persoon uit Roosendaal en dat daar geen andere mogelijkheden voor zijn in hun eigen gemeente. 2. Wanneer deze gemaild wordt naar de mantelzorger kan hij/zij deze, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs, tonen bij de grensovergang. Dit zou voldoende moeten zijn om de grens over te steken. 3. LET OP! Dit is enkel voor bezoek aan de mantelzorger en niet voor overige activiteiten zoals tanken of inkopen doen. Meer info staat op www.essen.be    

België heeft de grens met Nederland gesloten in verband met het coronavirus. Alle niet-essentiële reizen van en naar België zijn verboden. Het verlenen van bijstand of zorg aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon, wordt door België gezien als een essentiële reden om te reizen. Je mag dus voor mantelzorg de grens over.

Het is niet verplicht om schriftelijke documentatie te hebben die de reden van de reis rechtvaardigt, maar het wordt wel aangeraden. Wees creatief, kijk wat je aan documenten, facturen, correspondentie over behandelingen en medische zaken kunt achterhalen. Denk hierbij aan:

  • Indicaties voor thuiszorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding of persoonlijke begeleiding vanuit de Wmo, Wlz, Jeugdwet, zorgverzekering (de indicatie zelf, of bijvoorbeeld correspondentie of facturen hiervan).
  • Brief van een huisarts of specialist over de medische situatie van je naaste. Vaak kun je bijvoorbeeld verslagen van een bezoek aan een specialist via het digitale dossier van jouw naaste bij de arts of het ziekenhuis downloaden.
  • Bevestiging van inschrijving als mantelzorger bij het steunpunt mantelzorg in de woonplaats van je naaste.
  • Verklaring van het steunpunt mantelzorg dat je daar bekend bent als mantelzorger.
  • Bewijs van ontvangst van de jaarlijkse mantelzorgwaardering of het mantelzorgcompliment

Vanuit de Nederlandse zijde krijgen wij berichten dat je bij controle aan de Belgische grens moet aangeven naar wie je toegaat (naam + adres). Geef daarbij ook aan dat dit voor mantelzorg is. De Belgische politie controleert de adresgegevens. Zijn de gegevens correct, dan word je doorgelaten. In veel gevallen lijkt dit te werken, en zijn geen aanvullende papieren nodig.
 

Nieuws

Door het coronavirus komt er meer zorg op het bordje van de mantelzorger terecht. De thuiszorg belt af, de dagbesteding is gesloten en ook de huishoudelijke hulp komt niet meer. De landelijke belangenorganisatie MantelzorgNL werkt samen met het ministerie van VWS en de VNG aan een oplossing voor mantelzorgers in de thuissituatie die het niet meer redden. 

De Zorgladder Mantelzorg (hyperlink maken https://mantelzorg.nl/artikel/mantelzorgnl-werkt-aan-een-oplossing-voor-mantelzorger-die-het-niet-meer-redt) brengt de ernst van de situatie in beeld én wie er verantwoordelijk is voor hulp.

Mantelzorgers die vragen hebben over de Zorgladder Mantelzorg kunnen terecht bij de Mantelzorglijn, de landelijke hulplijn voor mantelzorgers. Bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer 030 760 60 55 (lokaal tarief). 

Nieuws vanuit Dementienetwerk West-Brabant
Het zijn bijzondere tijden waarin de mensen met dementie en hun naasten door de gevolgen van de Corona-pandemie extra getroffen worden. Zonder dagbesteding, trainingen, Alzheimer Cafés, lotgenotencontact en bezoekjes van vrijwilligers en zorgverleners is het voor deze mensen zwaar om met elkaar de dag door te komen. Als de partner met dementie al is opgenomen, is het bijzonder zwaar dat er geen bezoek meer mogelijk is. En niemand weet hoe lang we nog met deze maatregelen te maken hebben. Juist nu is de behoefte aan contact groot maar ook de behoefte om vragen te kunnen stellen met betrekking tot dementie. Daarom zijn er een aantal initiatieven voor mensen uit de hele regio.

  • Webpagina over Dementie & Corona: op de website van het Dementienetwerk West-Brabant is een speciale pagina ingericht over Dementie & Corona en veel gestelde vragen m.b.t. dementie en corona vindt je op Dementie veelgestelde vragen omtrent Corona.
  • Online Alzheimer Café: nu de fysieke Alzheimer Cafés niet meer door kunnen gaan, hebben we een online alternatief uitgewerkt. Maandagavond 20 april houden we het eerste online Alzheimer Café in West-Brabant met als thema Dementie & Corona. Voor deze gelegenheid hebben we een panel van professionals samengesteld, die via een online platform vragen gaan beantwoorden van deelnemers aan deze live-uitzending. De uitzending wordt opgenomen en zal vanaf 21 april op onze Corona-webpagina kunnen worden bekeken. Voor meer informatie of opgeven hiervoor kan via info@dementienetwerkwb.nl
  • Telefonische spreekuren: we beseffen dat we met deze online variant van de Cafés lang niet alle bezoekers van de fysieke Cafés zullen bereiken. Daarom zijn de coördinatoren van de Alzheimer Cafés uit de verschillende gemeenten bereid om met ingang van 20 april elke maandagavond een Telefonisch Spreekuur te houden. Mensen met vragen om advies en informatie kunnen de coördinator van hun gemeente bellen. Zij bieden deze mensen een luisterend oor en beantwoorden vragen. Indien nodig kunnen zij de mensen door leiden naar andere professionals of andere websites en informatiebronnen.

Steenbergen een hart onder de riem
Bekijk hieronder de flyer van Alzheimer West-Brabant:

ALZHEIMER CAFE
De crisis rondom de Corona-uitbraakt treft ons allemaal in meer of mindere mate. Door de maatregelen rondom de Corona kunnen de geplande Alzheimer Cafés helaas niet door gaan. Dat vinden we heel vervelend, omdat er juist nu veel behoefte is aan contact, ondersteuning en informatie. Daarom organiseren Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant en het Dementienetwerk West-Brabant het Online Alzheimer Café.

ALTERNATIEF VOOR ALZHEIMER CAFÉS
Op maandag 11 mei van 19.30-20.30 uur bieden wij u de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. We hebben deze avond een heel team van professionals beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. In dit panel zitten drie casemanagers dementie, een bestuurslid van Alzheimer West-Brabant -tevens oud-neuroloog-, een adviseur mantelzorgondersteuning en een geestelijk verzorger die allen online aanwezig zijn om uw vragen rondom dementie en corona te beantwoorden. 

ONLINE UITZENDING 
Wilt u meedoen aan de online live-uitzending? U kunt zich hiervoor vooraf aanmelden via Dementie netwerk agenda

TERUGKIJKEN
Vanaf dinsdag 12 mei kunt u deze uitzending op internet terugkijken. We zullen een link naar de opnames plaatsen op: Dementie Corona. Op die webpagina zullen we ook de meest gestelde vragen met de antwoorden en adviezen van het panel uit de uitzending plaatsen.

Mantelzorg Brabantse Wal organiseert een online bijeenkomst op maandag 18 mei 2020 in samenwerking met het Huis van Morgen  over praktische en technologische hulpmiddelen die de zorg in en om het huis kan verlichten. Meer informatie kunt u vinden op Mantelzorg Brabantse Wal

Nieuwsbrieven